در اعلان نمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۱۵:۴۰

کابل

Background image

۱۳ بست ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد . . .
دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۵:۳

کابل

Background image

تکنالوجست هیموفلیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۴:۴۲

کابل

Background image

تکنالوجست تلاسیمیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۸ - ۱۲:۵

کابل

Background image

آمر حفظ الصحه محیطی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۶

کابل/Kabul

Background image

آمر پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه          :  آمر پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

وزارت ویااداره      :  وزارت صحت  عامه

موقعیت       . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۹:۳

کابل

Background image

داکتر متخصص اطفال

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۶/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۸:۵۷

کابل

Background image

متخصص داخله عمومی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۶/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۱۱:۵۵

کابل

Background image

مدیرعمومی تشخصیه

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۴/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۲:۸

کابل/Kabul

Background image

اعلان بست های قراردادی مربوطات وزارت صحت عامه

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In . . .

Pagination