همه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۲

کابل/Kabul

Background image

تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه     : تکنیشن رادیولوژی ( دیجیتال اکسره)

وزارت ویا اداره : وزارت صحت عامه

موقعیت           : کابل سناتوریم دارالمان

ریاست        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۴۰

Kondoz, Balkh

Background image

Lab Technician for DR-TB care

Ministry of Public Health

Deputy of Health Care Services

General Directory of preventive Medicine

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۳۲

Balkh

Background image

Nurse for MDR-TB care

Ministry of Public Health

General Directory of preventive Medicine

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

TOR for nurse of MDR-TB ward

 

. . .
یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۲۵

Herat, Balkh.Paktya

Background image

Doctor for MDR-TB care

Ministry of Public Health

General Directory of prevention and Disease Control

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

 

TOR for  MDR-TB . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱ - ۱۵:۲۱

Herat, Nangarhar, Balkh

Background image

Cleaners for MDR-TB care

Ministry of Public Health

General Directory of prevention and Disease Control

Directorate of Communicable Disease Control

National Tuberculosis Control Program

TOR for Cleaners of . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۱۵:۱۲

کابل/Kabul

Background image

مسئول پروگرام های تربیوی تغذی و هماهنگ کننده فعالیت های مسئولین

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  27 /2/1401

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ۱۵:۲۰

کابل/Kabul

Background image

متخصص اعتبار دهی

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص اعتباردهی

عنوان وظیفه:            متخصص اعتبار . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۱ - ۱۵:۱۶

کابل/Kabul

Background image

متخصص ارشد ارتقای ظرفیت

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص ارشد ارتقای ظرفیت 

عنوان وظیفه:              . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ - ۱۱:۴

لوگر/Logar

Background image

اعلان بست های ولایت لوگر پروژه ICU

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In . . .

Pagination