همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۳/۵/۳ - ۱۲:۵۲

کابل - افغانستان

Background image

داکتر ultra sonography

عنوان وظيفه       : داکتر ultra sonography

وزارت و یا اداره  : وزارت صحت عامه

موقعیت               :کابل پل ارتل  

ریاست               :شفاخانه عا جل ا بن سینا  

کود                 . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۵/۳ - ۱۲:۱۰

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی

عنوان وظیفه:        متخصص جراحی     

وزارت ویااداره:     صحت عامه

موقعیت: کابل

تعداد بست :         ۳

ریاست:               شفا خانه  عاجل ابن سینا  

کود :                  ۳۱۶ – . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۵/۲ - ۱۳:۳۴

کابل - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

شفاخانه  ملالی

موق . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۵/۲ - ۱۳:۹

کابل - افغانستان

Background image

سرپرستار عملیاتخانه  (زنانه)

عنوان وظیفه: سرپرستار عملیاتخانه  (زنانه)

وزارت ویااداره: وزارت صحت عامه

موقعیت:کابل شهرآرا

ریاست: شفاخانه ملالی

کود :   ۱۶۶

بست:    (۵)   

گزارش به: مدیرنرسنگ

گزارش از: قابله . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۵/۲ - ۱۳:۶

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی

عنوان وظیفه:                   متخصص جراحی  

وزارت ویااداره:               صحت عامه

موقعیت:                         کابل شهرآرا

ریاست:                          ریاست شفاخانه ملالی

. . .
دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۵:۱۶

کابل - افغانستان

Background image

متخصص داخله عمومی

عنوان وظیفه:

متخصص داخله عمومی

بست:

۴

وزارت یا اداره :

بخش مربوط:

 وزارت صحت عامه

شفاخانه شیخ زاید

موقعیت بست: . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۴:۴۴

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی اعصاب (نیورو سرجن)

عنوان وظیفه:

متخصص جراحی اعصاب (نیورو سرجن)  

بست:

۴

وزارت یا اداره:

بخش مربوط:

وزارت صحت عامه

ریاست شفاخانه (شیخ زاهد)

. . .
دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۴:۴۰

کابل - افغانستان

Background image

متخصص ultra sonography  مردانه

عنوان وظیفه       :           متخصص ultra sonography  مردانه

وزارت یااداره       :           وزارت صحت عامه

موقعيت              :           کابل سرک میدان هوایی جوار وزارت داخله

ریاس . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۴:۲۷

کابل - افغانستان

Background image

سرپرستار وارد  مراقبت جدی  زنانه

عنوان وظیفه: سرپرستار وارد  مراقبت جدی  زنانه

وزارت ویااداره: وزارت صحت عامه

موقعیت:کابل سرک میدان هوایی جوار وزارت داخله

ریاست: شفاخانه شیخ زاید

کود : ۱۲۴

بست: ۵

گزارش به: . . .

Pagination