همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ - ۱۶:۴۰
Background image

همکار HMIS

وظيفه:              همکار HMIS

ادارة مربوطه:      پروژه فوق تخصص/ریاست عمومی طب معالجوی/وزارت صحت عامه

تعداد بست:         2 بست

محل کار:           کابل

راپوردهی به:      اداره . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۵۹

Kabul

Background image

د پیډیاټریک جراح

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

 

Vacancy Number:                 Paediatric Surgeon  

Post Title:                  . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۵۶

Kabul

Background image

سر نرس

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Vacancy Number:                   Head Nurse

Post Title:                             . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۵۱

Kabul

Background image

د عمومي جراحي متخصص

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

TOR

Vacancy Number:                 General Surgery Specialist

Post Title:                            . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۵۱

Kabul

Background image

د عمومي جراحي څانګې مسؤل

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Announcement

  Vacancy Number:                General Surgery ward in charge

   Post Title:                             General . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۴۳

کابل

Background image

د علي جناح روغتون مسؤل

جمهورِي اسلامِي افغانستان

وزارت صحت عامه

رياست عمومِي قواي بشرِي

لايحة وظايف

پروژه اعمار،تجهیزوفعالسازی شفاخانه ملی فوق تخصصی

عنوان پست :                  انچارچ (مسول) شفاخانه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۴۲

Kabul

Background image

د عصبي سرویس وارډ مسؤل

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Announcement

  Vacancy Number:                 Neurosurgery ward in charge

   Post Title:                             Neurosurgery . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۴۲

Kabul

Background image

نرس

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Vacancy Number:                 Nurse18

Post Title:                              . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۵:۳۶

Kabul

Background image

انستیزیا او د ICU مسؤل

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Announcement

  Vacancy Number:                 Anesthesia and ICU in charge

   Post Title:                             Anesthesia and . . .

Pagination