همه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۵

کابل - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی قلبی  

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی قلبی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

. . .
شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۱

کابل - افغانستان

Background image

متخصص مراقبت های جدی  قلبی

عنوان وظیفه:

متخصص مراقبت های جدی  قلبی   

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۲۶

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی قلب

عنوان وظیفه:

متخصص جراحی قلب

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

. . .
شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۱:۳

پکتیکا - افغانستان

Background image

آمرکلینیک

وظيفه :      امرکلينيک

ریاست:       پروژه کوچیهای زون جنوب   

موقيعت:          ولایت پکتيکاامرکليينک تیم سیار

راپوردهي:    رئيس پروژه

مادونان :    ، فارمسِيت و تکنيشن ها نرس . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۵۱

پکتیکا - افغانستان

Background image

واکسيناتور

پست:                   واکسيناتور

رياست:                زون جنوب کوچیهای  

موقعيت:               پکتيکا ولایت سيارتیم

راپور به:              رئیس پروژه

تاریخ اعلان :۲۰۲۲/۱۰/۲۷

تار . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۴۵

پکتیکا - افغانستان

Background image

قابله کلینیک

وظيفه :          قابله کلینیک

رياست:          زون جنوب کوچیهای

موقيعت:                      ولایت پکتیکا کلینیک ټیم سیار

راپوردهي:       رئیس پروژه وامر کلینیک

کود پروژه:    ۳۷۰۸ . . .

شنبه ۱۴۰۱/۸/۷ - ۱۰:۳۳

کابل - افغانستان

Background image

دریور

وظيفه:       دریور                                      

ادارة مربوطه:  ریاست پروژه زون جنوب کوچیها

موقعیت      : ولایت کابل            

آمر مافوق يا گزارش گيرنده مدير اداري

تاریخ . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۶:۱۸

لوگر - افغانستان

Background image

مسؤل تشخیصیه

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:      مسؤل تشخیصیه

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷ - ۱۲:۲۶

لوگر - افغانستان

Background image

نجار

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

پروژه ICU

عنوان بست:         نجار

اداره مربوطه:     وزارت صحت عامه/ریاست عمومی طب معالجوی/پروژه ICU

محل وظیفه:        . . .

Pagination