اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۵

کابل - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی قلبی  

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی قلبی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

وارد جراحی قلبی اطفال- شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

موقعیت پست:

مرکز 

تعداد پست:

1

گزارشده به:

شف وارد  

گ . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۱

کابل - افغانستان

Background image

متخصص مراقبت های جدی  قلبی

عنوان وظیفه:

متخصص مراقبت های جدی  قلبی   

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۵

کابل - افغانستان

Background image

متخصص انستیزی قلبی  

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی قلبی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

. . .
شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۳۱

کابل - افغانستان

Background image

متخصص مراقبت های جدی  قلبی

عنوان وظیفه:

متخصص مراقبت های جدی  قلبی   

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش . . .

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۲۶

کابل - افغانستان

Background image

متخصص جراحی قلب

عنوان وظیفه:

متخصص جراحی قلب

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

. . .