نوشته ها و پیام های آموزشی صحی

شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۸ - ۱۰:۱۵

پیام صحی امروز

                   

  بخاطر جلوگیری از جروحات شغلی، تدابیر محافظتی را در محل کار مراعات نمایید.

پیام صحی امروز

 

یکشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۲ - ۱۵:۳

پیام صحی امروز

 

    اچ  آی وی یک نوع ویروس است که سبب ضعیف شدن و ازبین بردن سیستم معافیتی عضویت می گرد

پیام صحی روز

 

 

شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۱ - ۱۴:۵۴

پیام صحی امروز 

در صورت سوختگی، اگر مریض شاک داشته باشد یا نداشته باشد در هر دو حالت باید در حال استراحت باشد تا صحت اش دو باره تامین گردد .

 

در صورت سوختگی، اگر مریض شاک داشته باشد یا نداشته باشد در هر دو حالت باید در حال استراحت باشد تا صحت اش دو باره تامین گردد .