اطلاعیه ها

بست های خالیهمه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ۱۵:۲۰

کابل/Kabul

Background image

Consultant to Primary Health Care Directorate

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                               Consultant to Primary Health Care Directorate                                

Organization:                         Primary Health Care Directorate/GDCM/MoPH

Location:                                Primary Health Care Directorate

Duration                 . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ - ۱۲:۱۹

Kabul

Background image

CBHC Technical Consultant

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                                         CBHC Technical Consultant

Org . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ - ۱۳:۴۱

عضو مسلکی تدارکات اجناس

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در )ریاست تهیه تدارکات . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۶:۷

داکتر نسایی ولادی؛ مرکز ولایت کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

اعلان کاریابی برای پست های مربوط وزارت صحت عامه

تاریخ اعلان مجدد: 4  حمل 1398

به اطلاع تمام افراد واجد شرایط . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ - ۱۶:۳۸

سرطبیب شفاخانه مرکز ولایت غزنی

عنوان وظيفه:       سرطبیب شفاخانه

وزارت/اداره:        وزارت صحت عامه       

موقيعت:             مرکز ولایت غزنی

گزارش به:          آمر شفاخانه

گزارش از:          متخصصِين ، دو . . .

دوشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۹ - ۹:۲۳

مدیرعمومی پروژه ها و ارزیابی وسایل بست 4 تعداد بست 1

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه . . .

در اعلان نمایش همه

دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۲ - ۱۵:۲۰

کابل/Kabul

Background image

Consultant to Primary Health Care Directorate

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                               Consultant to Primary Health Care . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۸ - ۱۲:۱۹

Kabul

Background image

CBHC Technical Consultant

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Public Health

GD of Human Resource

Job Announcement

Post Title:                                         CBHC Technical Consultant

Org . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۶

کابل

Background image

مسول تخنیکی تغذی مادران و روش های تغذی مناسب

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت . . .