دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(30000)لیتر تیل دیزل

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل - افغانستان

{ریاست شفاخانه صحت روانی }ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارک30000 لیتر تیل دیزل تحت ریفرنس نمبر{MOHP/MHH/NCB/1401-1444/G01 اشتراک نموده ونقل سکن شده وسافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در فلش یا هارد دسک از }مدیریت خدمات ریاست شفاخانه صحت روانی} بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21روز تقویمی ساعت (03:30 قبل از ظهر )روز{یکشنبه}مؤرخ{24/7/1401}به شفاخانه صحت روانی واقع کارته 3 سه راهی علاولدین ارایه نمایند.

تضمین آفربصورت{تضمین بانکی}به مبلغ{156000}افغانی بوده وجلسه آفرگشایی به تاریخ(25/7/1401)روزدوشنبه  ساعت{10:00قبل ازظهر} واقعکارته سه سه راهی علاوه الدین درمنزل دوم بخش عاجل درمدیریت عمومی ادارای  تدویر می گردد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۲ - ۱۳:۱۴ کابل - افغانستان
Background image

اعلان پروژه ترمیمات مدیریت حفظیه مدیریت عمومی آرشیف ریاست دفتر

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات مدیریت حفظیه مدیریت عمومی آرشیف ریاست دفتر اشتراک نموده و سافت شرطنامه . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۳۵ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک گازمایع

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .
پنجشنبه ۱۴۰۱/۹/۳ - ۱۰:۲۶ کابل - افغانستان
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک البسه باب زمستانی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه های داوطلبی ذیل که مورد ضرورت وزارت صحت عامه می باشد:

شماره

نام پروژه

. . .

Back to tenders