اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تجهیزات طبی اکسری انستیتوت ملی رادیولوژی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل/Kabul

 شماره دعوت نامه داوطلبی (MOPH/NIR/NCB/1401/G1)

آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی

  1. کست های فلم اکسری دیجیتل 4 عدد.
  2. فلم اکسری دیجیتل سایز 12*10 انچ 5000 قطعه.
  3. فلم اکسری دیجیتل سایز 10*8 انچ 35000 قطعه.
  4. فلم اکسری ساده سایز 15*12 انچ 12000 قطعه.
  5. ادویه فلم شوئی فکسیر 40 بشکه.
  6. ادویه فلم شوئی دیفلوپر 40 بشکه.
  7. جیل التراسوند 50 بشکه

اشتراک نموده وشرطنامه رااز مدیریت خدمات آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی بدست آورده آفرهای خویش رامطابق مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته ازتاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بعد از ظهر روز شنبه تاریخ 28/5/1401 مطابق 22/1/1444 به مدیریت خدمات آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی واقع پل آرتل ارایه آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت (بانک گرنتی  مبلغ (257650) دوصدپنجاوهفت هزار ششصد پنجاه افغانی بوده وجلسه آفرگشای روزیک شنبه بتاریخ 30/5/1401 مطابق 24/1/1444  ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در تالارآمریت انستیتوت ملی رادیولوژی تدویر میگردد.

داوطلبی های بیشتر

دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۱:۱۹ کابل - افغانستان
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت صحت عامـــه در نظــر دارد قـرارداد مدیریت ذباله های طبی ۱۱ شفاخانه مرکز تحت ریــفرنس نمبر . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه وتدارک(30000)لیتر تیل دیزل

{ریاست شفاخانه صحت روانی }ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه وتدارک30000 لیتر تیل دیزل تحت ریفرنس نمبر{MOHP/MHH/NCB/1401-1444/G01 اشتراک نموده ونقل سکن . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۷/۷ - ۹:۱ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به قرارداد تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه وتدارک یک قلم گاز مایع جهت پخت وپز مواد غذایی مریضان . . .

Back to tenders