در یک سال گذشته در شفاخانه ملی و تخصصی استقلال وزارت صحت ۱۸۰۴۷ عملیات جراحی صورت گرفته است

rasooli_admin
شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ - ۱۴:۳۳
MOPH

این عملیات ها توسط داکتران مجرب و متخصصین ورزیده افغان در بخش های مختلف به طور رایگان صورت گرفته است.

همچنان در این شفاخانه برای ۱۸۶۵۸۱ هزار تن خدمات سراپا ( OPD ) و به ۲۹۲۷۲ هزارتن دیگر خدمات داخل بستر (IPD) ارایه شده است.