عکس ها و ویدیو ها

افتتاح ماشین ستی سکن درشفاخانه حوزوی ولایت کندز

از روز جهانی اهدای خون در نشستی گرامی داشت به عمل آمد

بخش تولید آکسیجن در شفاخانه فوق تخصصی شیخ زاید افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

از هفته جهانی جهانی واکسیناسیون و افتتاح کمپاین واکسین کرونا تجلیل به عمل آمد

افتتاح بخش رتینا و اوکولاپلاستی شفاخانه نور فعال و به بهربرداری سپرده شد

اشتراک سرپرست وزارت صحت عامه در هفتمین دور فراغت برنامه اکمال تخصص انستیتوت طبی فرانسه

گرامی داشت از روز جهانی قابله ها

وزارت صحت‌عامه از کارکردهای داکترعبدالغفارغیورمتخصص جراحی پلاسیتک تقدیر به عمل آورد

وزارت صحت‌عامه ۴۵۰ تن مواد خوراکی تاریخ گذشته را جمع آوری و هدر نمود

لابرتوار پتالوژی در شفاخانه جمهوریت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

یک حلقه چاه آب آشامیدنی و یک حوض آب بازی در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین مواد مخدر به بهره سپرده

کارگاه آموزشی سه روزه حکومت داری بهتر و ارتقای ظرفیت برای رییسان صحت‌عامه 34 ولایت راه اندازی شد

افتتاح پنجمین دور نمایشگاه طبی در کابل توسط وزارت صحت عامه

تجلیل از روز جهانی سرطان

مرکز جراحی قلب کودکان در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی به بهره برداری سپرده شد

د عامی روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد پیغام د کورونا واکسین په هکله

Pagination