اعلان مجدد دعوت به داوطلبی

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی های:

شماره            نام پروژه                         ریفرنس نمبر                      مقدار تضمین آفر              تاریخ و زمان آفرگشایی

1  تهیه و تدارک 29 قلم مواد دندان مورد    MOPH/SEHATMANDI/SM/NCB/1402/G03     25,000 بیست و پنج هزار افغانی  10/10/1402  یکشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر                            ضرورت پروژه خریداری تجهیزات طبی     

  (صحتمندی میکانیزم تقویتی)

2   تهیه و تدارک 14 قلم مواد اکسری     MOPH/SEHATMANDI/SM/NCB/1402/G10     31,000 سی و یک هزار افغانی       09/10/1402  شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر        

     مورد ضرورت پروژه خریداری تجهیزات                                                                                                                             

       طبی (صحتمندی میکانیزم تقویتی)

3 تهیه و تدارک 216 قلم ادویه      MOPH/SEHATMANDI/SM/NCB/1402/G01     500,000 پنجصد هزار افغانی       11/10/1402  دوشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر        

     مورد ضرورت پروژه خریداری تجهیزات                                                                                                                             

       طبی (صحتمندی میکانیزم تقویتی)

 

 اشتراک نموده و سافت شرطنامه را از مدیریت عمومی تدارکات ادویه جات ، آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز های ذکر شده در فوق  در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه، ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر  بصورت بانک گرنتی از یک بانک با اعتبار طبق جدول فوق برای هر پروژه و جلسه آفرگشایی به ساعت 10:00 قبل از ظهر طبق فوق به روزهای تعین شده  در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه، تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۹:۰ کابل - افغانستان
Background image

داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک هوای اکسیجن طبی

ریاست شفاخانه امراض ساری افغان جاپان مربوط وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (هوای اکسیجن طبی) مورد ضرورت سال 1403شفاخانه . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۹:۲۳ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه ضرورت سال مالی 1403} . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک(14)قلم(ترکاری باب–میوه–وتخم مرغ)

ریاست شفاخانه امراض ساری افغان جاپان مربوط وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14) قلم (ترکاری باب – میوه – وتخم مرغ )مورد . . .

Back to tenders