پیام صحی !

rasooli_admin

آشپزها و اشخاص که در پخت و پز وتهیه مواد غذایی کار می‌کنند باید همیشه قبل از کار دست های شان را با آب و صابون بشویند، از دستکش استفاده نموده و ناخن های خود را کوتاه و پاک نگهدارند تا از ملوث شدن غذا ها جلوگیری صورت گیرد.

Health message