اعلان دعوت به داوطلبی

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی های:

شماره              نام پروژه                                                  ریفرنس نمبر                                                         مقدار تضمین                            تاریخ و زمان آفرگشایی 

                  

1 تهیه و تدارک40 قلم تجهیزات طبی MOPH/S.Z.N.P/NCB/1402/G01                                        300,000 سه صد هزار افغانی                    ساعت 10:00 قبل ازظهر

     مورد ضرورت پروژه کوچی های زون جنوب                                                                                                                                                           1402/09/04 شنبه

2 تهیه وتدارک ریجنت لابراتوار وارد مقاوم دوایی     GOV/MOPH/CDCD/NTP/CF/NCB/G18/1402   27,000 بیست و هفت هزار افغانی          ساعت 10:00 قبل از ظهر

 مورد ضرورت صحت عامه ولایت ننگرهار                                                                                                                                                                   1402/09/05 یکشنبه

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های فوق اشتراک نموده و سافت شرطنامه ها را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی مدیریت عمومی تدارکات ادویه جات در فلش بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی تاریخ های ذکر شده فوق در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه، ارایه نمایند. تضمین آفر  بصورت  تضمین بانکی میباشد.

آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

داوطلبی های بیشتر

پنجشنبه ۱۴۰۲/۹/۱۶ - ۱۰:۴۰
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در داوطلبی های:

شماره            نام پروژه                         ریفرنس نمبر                      مقدار تضمین . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۱۰:۳۵
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست تدارکات وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک ادویه STI و هیپاتیت(در دو لات) مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول ایدز،امراض جنسی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۹/۱۴ - ۱۰:۲۴
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک البسه باب زمستانی برای کارکنان خدماتی مرکز . . .

Back to tenders