اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی یک قلم اکسیجن طبی شفاخانه رابعه بلخی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل/Kabul

تفاهمنامه همکاری میان وزارت محترم صحت عامه وکمیته محترم بین المللی صلیب سرخICRC درمورد حمایت از 17 شفاخانه های وزارت صحت عامه توسط جناب وزیرصاحب به امضا رسیده است.اینک شفاخانه رابعه بلخی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی یک قلم اکسیجن طبی اشتراک نموده وکوتیشن ها را از تاریخ نشر اعلان مورخ 11/4/1401 الی15/4/1401 از مدیریت تدارکات شفاخانه رابعه بلخی اخذ نموده میتوانند.فلهذا تمام داوطلبان درزمان آفرگشایی کوتیشن های خویش را   طور سربسته به هیات ذیصلاح  تسلیم نمایند.جلسه آفرگشایی به تاریخ 15/4/1401 ساعت 10:00 قبل ازظهر در شفاخانه رابعه بلخی تدویر میگردد آفرهای ناوقت رسیده قابل پذیرش نمی باشد وتوزیع کوتیشن تا روزسه شنبه  مورخ 14/4/1401 الی ساعت 1:00 بعد ظهرصورت میگیرد تضمین صرف از شرکت برنده مبلغ 30000 افغانی نقدا درمقابل رسید اخذ میگردد. قابل تذکر میدانیم که مطابق حکم مقام محترم وزارت صحت عامه از طرزالعمل حالت اضطراری درجه دوم در طی مراحل اسناد صورت میگیرد.

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ - ۱۳:۴۰ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 19 قلم کمپیوتر، پرنتر و وسایل برقی شفاخانه رابعه بلخی

{ریاست شفاخانه رابعه بلخی)ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی (تهیه وتدارک 19 قلم کمپیوتر، پرنتر و وسایل برقی) اشتراک نموده و نقل هارد کوتیشن مربوطه را طوررایگان . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ - ۱۵:۴۸ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تجهیزات طبی اکسری انستیتوت ملی رادیولوژی

 شماره دعوت نامه داوطلبی (MOPH/NIR/NCB/1401/G1)

آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی

  1. کست های فلم اکسری دیجیتل 4 عدد.
  2. فلم اکسری . . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۳ - ۱۰:۵ کابل/Kabul
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی مقدار (20000) لیتر تیل دیزل آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی

عنوان و شماره دعوت نامه داوطلبی (MOPH/NIR/NCB/1401/G2)

آمریت انستیتوت ملی رادیولوژی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی مقدار (20000) لیتر تیل دیزل درمطابقت با . . .

Back to tenders