اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد ثبت نام امتحان استادی التراسوند

Panah_moph

قرار است ریاست اکمال تخصص ثبت نام امتحان استادی التراسوند را از تاریخ 27/2/1401 برای دوهفته در مقر این ریاست، همه روزه از شنبه الی چهار شنبه آغاز نماید. متقاضیان محترم می توانند، طبق شرایط ذیل تشریف آورده و ثبت نام نمایند:

  1. ارائه در خواست ثبت نام کتبی به ریاست اکمال تخصص؛
  2. ارائه کاپی تذکره و کاپی دپلوم MD؛
  3. داشتن سرتفکیت سنولوجی ریاست اکمال؛
  4. داشتن حداقل 75% نمره از امتحان سنولوجی ریاست اکمال تخصص؛
  5. داشتن سند سه سال تجربه کاری با ارائه اسناد مالیه دهی؛
  6. داشتن جواز سونولوجی از ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی؛
  7. ارائه بیشتر از 600 واقعه مختلف النوع که مستقلانه اجرا شده، در CD؛
  8. حد اقل یک دور کورس آموزشی TOT را سپری نموده باشد؛
  9. دوکتوران که شرایط فوق را ندارند، باعث ضیاع وقت خویش و این اداره نشوند.

نوت: کاندیدان واجد شرایط فوق می توانند، جهت ثبت نام از تاریخ نشر اعلان، با اسناد اصلی و کاپی های رنگه اسناد خویش، با دو قطعه عکس 4/3 ساعت 9:00 صبح الی 11:00 قبل از ظهر، حضور یابند.

امتحان در ماه سرطان اخذ خواهد شد.

Ultrasound Reference

منبع امتحان استادی الترسونوگرافی سال 1401 کتاب  Diagnostic Ultrasound 5th Edition  Rumack بوده که از بخش های ذیل آن امتحان اخذ میگردد.  

Subjects

Chapters

Physics of Ultrasound

1

the liver

4

the spleen

5

The biliary three and gall bladder

6

The pancreas

7

The gastrointestinal tract

8

The kidney and Urinary tract

9

                                    The prostate and transrectal ultrasound

10

The Adrenal Glands

11

The Retroperitoneum

12

Dynamic ultrasound of hernia

13

The peritoneum

14

The Uterus

15

The Adnexa

16

Ultrasound guided biopsy of chest, abdomen and pelvis

17

Thyroid gland

19

Parathyroid gland

20

Breast

21

Scrotum

22

Extra cranial vessels

26

Peripheral vessels

27

First trimester

30

Chromosomal abnormalities

31

Multifetal pregnancy

32

Fetal face and neck

33

Fetal brain

34

Fetal spine

35

Fetal chest

36

Fetal heart

37

Fetal gastrointestinal tract

38

Fetal urogenital tract

39

Fetal musculoskeletal system

40

Fetal hydrops

41

Fetal measurements

42

Placenta

43

Cervical ultrasound

44

AAppendix= ultrasound artifacts

 

Documents

ریفرنس التراسوند

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۹:۲۳
Background image

تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال 1399 و 1400 ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در سال 1401 دفاع می نمایند

. . .
شماره اسم  ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۱ رخشانه نظر محمدجان نسایی ولادی ملالی واقعات کمخونی های بعد از عملیات های ولادی
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۳
Background image

اطلاعیه امتحان دوکتوران برنامه اکمال تخصص

اطلاعیه

موضوع :  امتحان (final specialization exam) comprehensive دوکتوران برنامه اکمال تخصص

۱-  فارغان سال ۱۴۰۱ برنامه اکمال تخصص تابع امتحان Comprehensive (Final specialization exam . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۳۰
Background image

اطلاعیه امتحان التراسوند ریاست اکمال تخصص

قرار بود امتحان التراسوند این ریاست، در ماه حوت سال جاری(1401) اخذ گردد؛ اما به نسبت تغییرات در کریکولم درسی و لایحه التراسوند، این امتحان الی امر ثانی معطل قرار داده شد.

بناءً از . . .

Back to announcements