اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

Panah_moph

به اطلاع دوکتوران محترم ترینی شفاخانه های تخصصی مختلف کشور که نام های شان درج تقسیم اوقات هذا می باشد، رسانیده می شود که مطابق تقسیم اوقات، در مقر ریاست اکمال تخصص همراه با دو جلد مونوگراف تائید شده و سافت مونوگراف، پروتوکول و پاورپاینت مونوگراف خویش و یک پایه کمپیوترلپ تاپ، ساعت 8:30 صبح، تشریف آورند. در صورت عدم حضور، غیر حاضر محسوب خواهند شد.

سایر دوکتوران محترم ترینی که مونوگراف های شان توسط کمیته علمی ریاست اکمال تخصص تائید گردیده و نام های شان درج این تقسیم اوقات نمی باشد، هرچه عاجل نمرات دوران تریننگ شان را ذریعه مکتوب رسمی به این ریاست حاضر سازند، تا نام های شان درج تقسیم اوقات گردد.

Documents

تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتران سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۰:۲۹
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص!

امتحان COMPREHENSIVE:

دوکتوران محترم که برنامه اکمال تخصص را در شفاخانه های تخصصی تکمیل نموده و در امتحان مونوگراف موفق نگردیده اند، میتوانند در امتحان comprehensive دوکتوران فارغ 1401 . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ - ۱۵:۳۲
Background image

جدول نتایج دوکتوران موفق امتحان مونوگراف برنامه اکمال تخصص

وزارت صحت عامه

معینیت مالی و اداری

ریاست عمومی اکمال تخصص

جدول نتایج دوکتوران موفق امتحان مونوگراف برنامه اکمال تخصص (فارغان سال 1400 و ماقبل آن)

شما . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ - ۱۶:۳۲
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی اکمال تخصص!

امتحان COMPREHENSIVE:

دوکتوران محترم که برنامه اکمال تخصص را در شفاخانه های تخصصی در سال   1401   تکمیل و مونوگراف های شان مورد تایید کمیته علمی قرار گرفته است وهمچنان  دوکتوران که . . .

Back to announcements