اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

Panah_moph

اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد اخذ امتحان التراسوند

    قرار فیصله تاریخی    1401/5/27بورد Ultrasonography از دوکتوران متقاضی امتحان درماه  حوت سال روان اخذ میگردد.    

 • کتاب ریفرنس برای اخذ امتحان  clinical sonography (Roger, c. sanders fifth edition) تعیین گردیده است. که تنها بخش های ذیل شامل اخذ امتحان میباشد.
 1. Basic physic/Artefact
 2. Abdomen/pelvic
 3. Small part Obstetrics
 4. Gynecology

     شرایط ثبت نام:

 1. داشتن اسناد اصلی و کاپی ضرورت است
 2. سرتیفکت آموزشی Ultrasonography (استاد و مرکز آموزشی Ultrasonography) ثبت و راجسترشده از ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه باشد.
 3. مدت آموزش Ultrasonography از شش ماه کم نباشد( 3 ماه نظری 3 ماه عملی)
 4. دارای سند MD  باشد
 5. تذکره تابعیت افغانستان را داشته باشد
 6. حدود یک ونیم ماه قبل اسناد فوق ذکر بشکل حضوری توسط اعضای بورد Ultrasonography درمقراکمال تخصص ارزیابی میگردد
 7. اشخاص که واجد شرایط فوق نمی باشند، از آمدن شان به ریاست اکمال تخصص ویا ارسال اسناد شان معذرت خواسته میشود.

بااحترام

ریاست اکمال تخصص

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۹:۲۳
Background image

تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال 1399 و 1400 ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در سال 1401 دفاع می نمایند

. . .
شماره اسم  ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۱ رخشانه نظر محمدجان نسایی ولادی ملالی واقعات کمخونی های بعد از عملیات های ولادی
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ - ۱۰:۲۳
Background image

اطلاعیه امتحان دوکتوران برنامه اکمال تخصص

اطلاعیه

موضوع :  امتحان (final specialization exam) comprehensive دوکتوران برنامه اکمال تخصص

۱-  فارغان سال ۱۴۰۱ برنامه اکمال تخصص تابع امتحان Comprehensive (Final specialization exam . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۳۰
Background image

اطلاعیه امتحان التراسوند ریاست اکمال تخصص

قرار بود امتحان التراسوند این ریاست، در ماه حوت سال جاری(1401) اخذ گردد؛ اما به نسبت تغییرات در کریکولم درسی و لایحه التراسوند، این امتحان الی امر ثانی معطل قرار داده شد.

بناءً از . . .

Back to announcements