اطلاعیه تصمیم اعطای قراردادپروژه جمعاً (29) قلم ترمیمات  شفاخانه

akbari_admin

Publish Date

Closing Date

Location کابل افغانستان

بدینوسیله به تًاًسی از فقره (2) ماده (3) قانون تدارکات به اطلاع عمومی رسانیده میشود که ریاست شفاخانه احیای مجدد معلولین درنظردارد قرارداد پروژه جمعاً (29) قلم ترمیمات  شفاخانه  ضرورت خویش را تحت نمبر تشخصیه (MOPH-RDH-NC9001091025 6-G00) با شرکت  ساختمانی آفاق بهساز دارنده  جوزا نمبر (54157)که آدرس شرکت ساختمانی آفاق بهساز ګوته سنکی کولایی دواخانه  به قیمت مجموعی (816800) افغانی اعطاً نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض درزمینه داشته باشد میتواند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روز تقویمی طورکتبی توام با دلایل آن را به ریاست شفاخانه احیای مجدد معلولین واقع سینما پامیر محوطه تعمیرپولی کلنیک مرکزی ارایه نماید .این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معــیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ - ۹:۰ کابل - افغانستان
Background image

داوطلبی مجدد پروژه تهیه و تدارک هوای اکسیجن طبی

ریاست شفاخانه امراض ساری افغان جاپان مربوط وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (هوای اکسیجن طبی) مورد ضرورت سال 1403شفاخانه . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ - ۹:۲۳ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه

{مدیریت عمومی تدارکات ریاست انستیتوت صحت طفل اندراگاندی} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی {تهیه و تدارک 10 قلم حبوبات و مواد خوراکه ضرورت سال مالی 1403} . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ - ۹:۲۲ کابل - افغانستان
Background image

دعوت به داوطلبی پروژه تهیه وتدارک(14)قلم(ترکاری باب–میوه–وتخم مرغ)

ریاست شفاخانه امراض ساری افغان جاپان مربوط وزارت صحت عامه از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک (14) قلم (ترکاری باب – میوه – وتخم مرغ )مورد . . .

Back to tenders