روغتیایي پیغام !

rasooli_admin

خواړه له پخولو وروسته وخورئ او د ډېر وخت لپاره یې په ګرم ځای کې مه ساتئ؛ تر څو د خرابېدو مخنیوی یې وشي اوستاسې د ناروغۍ لامل نه شي.

Health message