د صحتمندي پروژې کار کوونکو لپاره ښه خبر

Panah_moph

د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال ډاکتر عبدالباري عمر، د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ټولو بنسټونو ته لارښوونې کړې، چې د روغتیايي کارکوونکو معاشونه د ډالرو په ورځني نرخ په افغانۍ ورکړي.

نور جزیات په ویډیو کې:

د ویدیو لینک