اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

rasooli_admin
ann

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره تابعیت ، ديپلوم ، کارت شورای طبی ، و شش قطعه فوتو جدید بریاست عمومی اکمال تخصص بروز شنبه مورخ ۱۳/۸/۱۴۴۵/ مطابق به ۵/۱۲/۱۴۰۲ مراجعه نمایند تا پروسه تقرر ایشان مطابق قوانین نافذه کشور مرعی ګردد.

نوت : در صورت ضرورت از طریق شماره واتس اپ (0788209637) در تماس شده و حل مشکل نمایند.

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements