رهنمود ملی وقایه وکنترول انتان در نشستی به معرفی گرفته شد

Panah_moph
Mon, Jun 20 2022 5:01 PM
رهنمود ملی وقایه وکنترول انتان در نشستی به معرفی گرفته شد

دوشنبه 30 جوزا 1401
وزارت صحت‌عامه به همکاری سازمان صحی جهان (WHO) رهنمود ملی وقایه و کنترول انتان را در نشستی با حضور حبیب الله آخند زاده حامد معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه، رییسان و نماینده گان ادارات مختلف به معرفی گرفت.
معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه این رهنمود را یک دستاورد در سکتور صحی کشور دانسته و از مسوولان صحی خواست تا در قسمت تطبیق آن در مراکز صحی و شفاخانه های اقدامات جدی وعملی نمایند.
علاوه بر آن معین عرضه خدمات تطبیق رهنمود ملی وقایه وکنترول انتان را در مراکز صحی کشور در امر وقایه و جلوگیری امراض انتانی از جمله کووید-19، توبرکلوز، ایبولا، هیپتیت، اچ آی وی و امراض مختلف دیگر موثر می‌داند.

Latest news

Mon, Oct 26 2020 3:34 PM
Background image

End of the three-day IT workshop for provincial IT officers of the Ministry of Public Health

The workshop, which was held from October 24 to 26, 2020, ended with the awarding of certificates to the information technology officials of the provinces by Dr. Abdul Qadir Qadir,. . .

Wed, Feb 12 2020 3:24 PM
Background image

MoPH held an emergency meeting with international health partners to fight against the spread and control of COVID-19

Today MoPH conduct an emergency meeting regarding the prevention, spread and control of COVID-19 in Afghanistan and called on international partners for cooperation.

Minister of Public. . .

Tue, May 28 2019 12:50 PM
Background image

The Minister of Public Health of Afghanistan becomes a member of GAVI Alliance Board of Directors

As a member he will be representing the Developing Countries Constituency on the GAVI Alliance Board. Congratulations to all.

It is a great honor for Afghanistan.

BACK TO NEWS