پلان عملیاتی امتحانات الکترونیکی بست های مربوط وزارت صحت عامه

akbari_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۵ - ۹:۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

شماره  وزارت/ اداره ریاست مربوط عنوان بست بست تعداد بست تعداد داوطلب نوع امتحان زمان برگزاری امتحان محل برگزازی امتحان چهار شنبه ملاحظات
یک مرحله‌ای دو مرحله‌ای قبل از ظهر 06/04/1403
۱ وزارت صحت عامه ریاست شفاخانه های مرکز نرس وارد زنانه ۶ ۴ ۸     8:30 مرکز    
۲ وزارت صحت عامه نرس زنانه ۶ ۲۰ ۶۰     8:30 مرکز   از شماره اول الی 60 ساعت 08:30 از شماره 61 الی 130 ساعت 10:30
۷۰     10:30 مرکز  
مجموع ۲۴ ۱۳۸