مدیرعمومی تشخصیه

Panah_moph
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۴ - ۱۱:۵۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۴/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به تعداد (۱ ) مدیرعمومی تشخصیهریاست شفاخانه ستوماتولوژی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                           

 

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیرعمومی تشخصیه     

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

 

بخش مربوطه:

ریاست شفاخانه  ستوماتولوژی

 

موقعیت پست:

مرکز

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

سرطبیب

 

گزارش گیراز:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

کد:

053

 

تاریخ بازنگری:

 

     

 

 

هدف وظیفه: عرضه خدمات با كيفيت تشخصیه صحی جهت كاهش ميزان مصابيت، مرگ و میر در مطابقبت با اهداف استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

 

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از تمام بخش های حمایتی جهت تنظیم بهتر امور مربوط.
 2. فراهم آوری تسهیلات برای نیازمندی های شبعات حمایتی با درنظر داشت معیارات تعین شده وزارت صحت عامه.
 3. اشتراک در راپور و ویزت صبحانه.
 4. تهیه تقسیم اوقات کاری برای شبعات حمایتی مربوط.
 5. اجراي Consultation و هدايت در مورد اجرای آن بالای شبعات حمایتی.
 6. حل پرابلم های شبعات حمایتی مربوط در تفاهم با سرطبیب شفاخانه.
 7. رهبری كنفرانس های علمی و وركشاپ ها جهت ارتقاء سطح دانش پرسونل شعبات حمایتی.
 8. تأليف و ترجمه آثار علمي جديد.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
 4. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط.

 

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته ( داکترطب MD) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همراه با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.