متخصص داخله

akbari_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۲:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل افغانستان

 

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان اول ۲۱/۸/۱۴۰۲

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۱) متخصص داخله مربو طات ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون مرکز را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 

وظیفه                :           متخصص داخله

وزارت یااداره      :           وزارت صحت عامه

موقعيت              :       کابل شهرآرا 

ریاست               :           ریاست شفاخانه ( ملالی   )

کود                   :           (   ۰۵۴  )

بست                  :           (  4   )

گزارش به           :           شف داخله

گزارش از           :           ندارد

                         

 

هدف وظیفه:

 

عرضه خدمات باکیفیت صحی جهت کاهش میزان مصابیت و مرگ ومیر و بهبودی کیفیت کاری در قسمت عرضه خدمات صحی ، کمک  ورهنمایی دوکتوران شامل پروگرام تخصصی.

مسؤوليت ها:

 1. اشتراک فعال در راپورهای صبحانه وویزت های گروپی و عــمومی.
 2. مباحثات علمی و فنی در جریان راپور و ویزت.
 3. اجرای نوکری شــبانه مطابق لوایح و جدول تهیه شده ازطرف شف سرویس.
 4. سهمگیری در تهیه و ارائه کنفرانس های علمی برای دوکتوران شامل پروگرام تخصص.
 5. اجرای پروسیجر های تخصصی داخله مانند Abdominal tab, pleural tab,.        Morrow Bone وغیره.
 6. اجرای Consultation  هایکه از دیگر بخش ها ویا دیگر شفاخانه ها راجع میگردد، به هدایت شف سرویس.
 7. سهمگری در قسمت تهیه وتطبیق کوریکولـم در همکاری باشف سرویس.
 8. ارزیابی از کارکردها، کمک و تشویق نمودن دوکتوران ترینی.
 9. سهمگیری درقسمت انتخاب وتهیه مونوگراف برای دوکتوران ترینی کاندید مونوگراف .
 10. تطبیق پروتوکول های جدید معالجوی و تشخیصیه.
 11. اشتراک در کنفرانس های علمی که از طرف شاملین پروگرام تخصصی راه اندازی میگردد.
 12. دایر نمودن کنفرانس های علمی و ورکشاپ ها جهت ارتقأ دانش علمی دوکتوران سرویس مربوطه.
 13. تهیه سوالات برای ارزیابی و امتحانات دوکتوران شامل پروگرام تخصصی.
 14. اجرای وظایف مسلکی از طرف رئیس شفاخانه سپرده میشود.
 15. راپور دهی در مورد چگونگی پیشبرد پروگرام تریننگ به صورت ربع وار بشف.

 

 

شایستگی ها:

 

 1. درجه تحصیل:        داکتر M.D ومتخصص دررشته مربوطه.
 2. تجارب لازمه:       داشتن تجربه کاری در تریننگ حد اقل  پنج سال بحیث ترینر و داشتن دیپلومه درجه اعلی از پروگرام تخصصی.

مهارتهای دیگــر:   آشنائی با لسان انگلیسی ویا یکی از لسان های بین الملی. مهارت در افهام تفهیم و مدیریت، مهارت کاری در پروگرام کمپیوتر.

 

   رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه وزیر محمداکبرخان الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.