متخصص ارشد ارتقای ظرفیت

Panah_moph
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۱ - ۱۵:۴۳

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

شورای نرس ها و قابله های افغانستان

لایحه وظایف متخصص ارشد ارتقای ظرفیت 

عنوان وظیفه:              متخصص ارشد ارتقای ظرفیت  

وزارت/ اداره:             شورای نرس ها و قابله ها

موقعیت:                   کابل

بست:                      3                                                                                      

گزارش به:                 رؤسای نرسنگ وامرقابله گی

گزارش از:                 کارکنان تحت اثر      

تاریخ اعلان :                          2022/06/22

تاریخ ختم اعلان :                     2022/06/29                                                                                                                                                           

هدف وظیفه:  ایجاد وتحکیم بهتر سیستم مؤ ثر ارتقای ظرفیت مسلکی  نرس ها و قابله  ها در کشور

 مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه پلان عملیاتی بخش مربوط؛
 2. ایجاد و حمایت تخنیکی کمیته ارتقای ظرفیت قابله ها ونرس ها در کشور؛
 3.  تهیه پیشنویس اسناد تقنینی، پالیسی ها،استراتیژی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط و اتخاذ اهتمامات برای تطبیق آنها؛
 4. ایجاد و انکشاف سیستم مؤ ثر انکشاف متداوم مسلکی در مطابقت با ستندرد های منطقوی و بین ارتقای ظرفیت در صورت موجودیت امکانات مالی؛

الف: راه اندازی نیاز سنجی آموزشی سالانه در مطابقت با پلان کاری ریاست  راجستریشن و صدور جواز؛

ب : طرح وترتیب برنامه‌ هاي‌ آموزشي‌ و تحقیقاتی‌ از طریق برنامه

   های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت؛

ج : باز نگری معیارات بصورت منظم طبق طرزالعمل ها و مقررات

     نافذه؛

د: وارسی از تطبیق و تعقیب پروگرامهای آموزشی؛

 1. نظارت‌ بر چگونگی اجراي‌ فعاليت‌ هاي و پيگيري‌ اشكالات‌ و تخلفات‌ احتمالي‌ و ارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاحيت‌؛
 2. شريك سازی رهنمودها، پالیسی ها، پلان ها، ستراتیژی ها و هدایات مقامات ذیصلاح با واحدهای مرتبط غرض تطبیق آنها به زود ترین فرصت ممکنه؛
 3. ترتیب و تحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رهبری اداره و مراجع ذیربط؛ و
 4. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

 

 1. داشتن سند تحصیلی تائید شده لسانس در بخش قابله گی یا نرسنگ به دارنده سند تائید شده ماستری درقابله گی ویا نرسنگ ارجحیت داده میشود
 2. داشتن 7 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه  
 3. داشتن تجربه کاری در تدویر واداره برنامه های آموزشی وارتقاء ظرفیت نظری و عملی  
 4. داشتن مهارت عالی درافهام و تفهیم و تأمین ارتباطات با همکاران تخنیکی ملی و بین المللی
 5. قادر بودن به سفر های ولایتی وخارج از کشور
 6. دانش یکی از لسان های ملی وبلدیت با لسان انگلیسی تحریر وتکلم روان

 

Submission Guidelines:

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

 

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

 

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Emails: moph.gdhr99@gmail.com