آوان زندگی

جلالتماب داکتر ثریا دلیل

وزیر صحت عامه

دوکتور ثریا دلیل بنت استاد حضرت قل دلیل، در ماه حوت 1347 خورشیدی در یک خانواده با دین و دانش دیده به جهان گشود، پدر و مادرش اهل معارف و معلم بوده اند. دوکتور دلیل اصلاً از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بوده و متولد شهر کابل می باشد..Read more

Official Events

بیشتر

اعلان کاریابی