آوان زندگی

جلالتماب داکتر ثریا دلیل

وزیر صحت عامه

دوکتور ثریا دلیل بنت استاد حضرت قل دلیل، در ماه حوت 1347 خورشیدی در یک خانواده با دین و دانش دیده به جهان گشود، پدر و مادرش اهل معارف و معلم بوده اند. دوکتور دلیل اصلاً از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بوده و متولد شهر کابل می باشد..Read more

آمریت تنطیم کمک ها و خدمات مشورتی

آمریت تنطیم کمک ها و خدمات مشورتی وزارت صحت عامه تعدادی از 1174 پست های خالی را به اعلان سپرده، علاقه مندان واجد شرایط میتوانند از طریق لینک ذیل پست های اعلان شده را بازدید نماید:

اعلان پست های خالی

Official Events

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر